Gerginlikten Kurtulmanın Yolları: Alexander Tekniği

gerginlikten kurtulmanın yollarıGündelik yaşam içinde kişinin kendine yönelik farkındalığını arttıran Alexander Tekniği, kas-iskelet yapısı ve nörolojik sistemimiz üzerinde olumsuz etkileri olması muhtemel gündelik gerginliklerden kurtulmak için kullanılan bir yöntemdir. Kullanım & Faydalar Günümüzün zorlu gündelik hayatında, Alexander Tekniği’yle vücudumuzu doğru bir şekilde kullanmayı, farkındalığımızı ve ilgi odağımızı geliştirmeyi ve tepkilerimizi ayarlamayı öğrenebiliriz. Bu teknik, düşünce ve haraketlerimize yönelik farkındalığı düzeyini yükseltmek üzerine odaklanmaktadır. Olaylara reaktif bir karşılık vermek yerine, proaktif bir konum kazanabileceğimiz Alexander Tekniği sayesind •Nefes tekniğimizi geliştirebilir, •Kas gerginliklerinden kurtulabilir, •Sakatlık ihtimallerini azaltabilir, •Refleks, denge ve koordinasyonumuzu geliştirebilir, •Hareket kalitemizi yükseltebiliriz. Vücudumuzun doğal duruşu itibariyle, boyun kaslarımız aşırı çalışmadığında, başımız omurgamızın üzerinde tam bir dengede durur. Bu denge vücudumuzun yerçekimine karşı duruşunu oluşturur. Bu durum gövdemiz içinde, dik durmamızı sağlayan ve hareket ettiğimizde omurgamızın sıkışmak yerine uzamasını sağlayan zıt bir kuvvet oluşturur. Alexander Tekniği, güç algılanabilir, ince ve düşünceye odaklanan bir disiplin olsa da, aslında pratik ve problem-çözücü özelliktedir. Teknik, baş, boyun ve sırtımız arasındaki ilişkiyi yeniden kurmakla işe başlar. Bir diğer ifadeyle, uzuvlarımızın gücünü ve etkinliğini desteklemenin yanında, nesef alıp vermemiz ve iç organlarımız için doğru yapısal çevreyi oluşturan, anatomimizin özünü. Tekniğin temelinde bazı konseptler yer almaktadır. Bunlardan ilki, baş-boyun-gövde birimidir. Vücudumuzun bu kısımlarının doğru kullanımıyla, yanlış ve zararlı vücut alışkanlıkları azaltılabilir ya da tamamen yok edilebilir. İkinci olarak, vücudumuz için kılavuz niteliğindeki zihinsel yönlendirmeler gelmektedir. Alexander Tekniği dahilindeki dersler, boyun ve sırtımızda kümülatif strese neden olan postür ve kas patternleri üzerine aydınlanmamızı ve hareket ediş şeklimize yönelik bir farkındalık geliştirmemizi sağlar. Bu bilgi ile, örneğin sırt ve bel ağrıları çeken bir kişi, vücudunda ağrılara neden olan hareket patternlerini saptayarak bunları düzeltmeyi ve vücudunun doğal tasarımına uygun bir şekilde hareket etmeyi öğrenir.